Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Miskolc Travel 2000 Kft tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatai megfelelő védelmet igényelnek és ezért mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap legtöbb lapjának meglátogatása személyes információk megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben a honlap használatához mégis szükséges az Ön bármely személyes adata, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. A

Miskolc Travel 2000 Kft a www.miskolctravel.hu honlap használatakor a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok betartásával kezeli: - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény - Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései, illetve az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai.

Személyes adatok kezelése:

A honlap használatakor munkatársaink az Ön személyes adatai (olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges) birtokába juthatnak. A Miskolc Travel 2000 Kft munkatársai ezen adatokat csak a szükséges mértékben, az összes vonatkozó jogszabály betartásával, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően kezelik, azokat harmadik féllel nem osztják meg.

Önt megilletik továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljára történik. Amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.

Hivatkozások kezelése:

A honlap oldalain az esetleges utalások, ugrópontok található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Miskolc Travel 2000 Kft-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzi - olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

Ha megjegyzése vagy kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, írja meg a következő e-mail címre: miskolctravel@miskolctravel.hu

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.