Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

A Miskolc Travel 2000 Utazási Iroda weboldalának tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
Minden jogot fenntartunk.


Az Utazási Iroda előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni nem szabad. Az Utazási Iroda ugyanakkor természetesen hozzájárul ahhoz, hogy saját, személyes használatra ezen oldalak kivonatai más számítógépen tárolhatók vagy kinyomtathatók legyenek.

Az Utazási Iroda weboldalain feltüntetett valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál, az utazás lefoglalása előtt minden esetben szükséges egyeztetni irodánkkal. Törekszünk a honlapunkon szereplő információk folyamatos frissítésére, azonban nem vállalunk felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A lapok készítői illetve az Utazási Iroda semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az anyagok alkalmazásából származó bármiféle kárért.

Az Utazási Iroda webszervere, mint minden webszerver, automatikusan naplózott információkat gyűjt (felhasználók IP-címe, operációs rendszer, böngészoprogram típusa, egyéb információk). Ezen adatokat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink (és azok esetleges hibáinak kijavítása) minőségének érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze, harmadik fél részére nem adjuk tovább.

Az Utazási Iroda nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez az Utazási Iroda oldalai kapcsolódnak.

 

 

1. A www.miskolctravel.hu internetes oldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője Miskolc Travel 2000 Utazásszervező és Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan 8. Földszint 1.  cégjegyzékszáma: 05-09-008300, nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága).

2. Miskolc Travel 2000 Kft által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Jogi Közleményben foglaltakat. Felhasználó a Honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3. Honlap arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezés szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Miskol Travel 2000 Kft.

Miskolc Travel 2000 Kft fenntartja a jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

3.1. A Honlapról tartalmat, információt átvenni kizárólag a miskolctravel.hu weboldalra forrásként való hivatkozás, vagy a „Miskolc Travel 2000 Kft” megnevezéshez kapcsolt hiperhivatkozás mellett lehet, de a felhasználó ebben az esetben sem jogosult módosítani az átvett (eredeti) információt.

3.2. Miskolc Travel 2000 Kft szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

4. Miskolc Travel 2000 Kft a Honlapon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelősséget nem váll, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épsége érdekében. A felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. Miskolc Travel 2000 Kft nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

4.1. Miskolc Travel 2000 Kft a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

4.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Miskolc Travel 2000 Kft nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

5. Miskolc Travel 2000 Kft a Honlapon működtetett fórumon (a továbbiakban: Fórum) közzétett tartalomért (adatok, képek, szövegek stb.) kizárólag abban a mértékben vállal felelősséget, ahogy azt a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe előírja.

5.1. A Fórumon megjelenő tartalom hitelességével kapcsolatban a Miskolc Travel 2000 Kft ellenőrzést nem végez és nem vállal felelősséget a Fórumon elhelyezett tartalmakból fakadó esetleges káresemények miatt.

5.2. A Fórumban tilos olyan tartalom közzététele, amely sérti a Magyarországon hatályos törvényeket, így különösen, amely sérti mások személyhez fűződő jogait.

5.3. A Fórum reklámtevékenységre történő használata kizárólag a Miskolc Travel 2000 Kft előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

5.4. Miskolc Travel 2000 Kft jogosult azon hozzászólások eltávolítására és jogosult azon felhasználó regisztrációjának megszüntetésére, amelyek/akik sértik a jelen Jogi Közleményben olvasható pontokat, a moderálási alapelveket, vagy a Magyarországon hatályos törvényekbe ütköznek, így különösen, amelyek sértik mások személyhez fűződő jogait.

5.5. Felhasználó hozzászólása megtételével lemond a hozzászólásával kapcsolatos valamennyi szerzői vagyoni jogáról. A Fórumban közzétett tartalmak nyilvánossághoz való közvetítésének joga a hozzászólás elküldését követően a Miskolc Travel 2000 Kft-re átszállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a Miskolc Travel 2000 Kft kifejezett engedélyéhez kötött, ez azonban nem zárja ki a felhasználó saját hozzászólásának az általa történő további szabad felhasználását.

6. Miskolc Travel 2000 Kft a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.

6.1 Miskolc Travel 2000 Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé a Miskolc Travel 2000 Kft felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Miskolc Travel 2000 Kft az érintettet tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.

6.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Miskolc Travel 2000 Kft az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Miskolc Travel 2000 Kft biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

6.4. Miskolc Travel 2000 Kft lehetőséget biztosít a felhasználó számára arra, hogy a Holnapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve azokat törölje.

6.5. Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a miskolctravel.hu felelősséget nem vállal.

7. Miskolc Travel 2000 Kft által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

7.1. Fórum szolgáltatás regisztrációjához szükséges adatok:
felhasználó név
jelszó
e-mail cím
vezetéknév
keresztnév
lakóhely (város)
telefonszám (mobil)

A fenti adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során. Személyes adatatok védelmében a Fórum használata során csak a felhasználó név kerül megjelenítésre.

A fentiekben meghatározott adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele útján lebonyolított levelezés során.

A felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok
a.a felhasználó születési adatai
b.a felhasználó legmagasabb iskolai végzettsége
c.a felhasználó neme

Az a)-c) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a szolgáltatás fejlesztése, üzletszerzési, piackutatási célra történő felhasználás.

8. Amennyiben a Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás látogatása regisztrációhoz kötött, a felhasználó az adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Jogi Közleményben foglaltakat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a www.miskolctravel.hu a felhasználó személyes adatait a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kezelje.

8.1. A regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével a felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak Miskolc Travel 2000 Kft részéről a jelen Jogi Közleményben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

8.2. Jogi Közleményben foglaltak ismeretében a felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a Miskolc Travel 2000 Kft részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a Miskolc Travel 2000 Ktt-t a személyes adatai a jelen Jogi Közlemény szerint történő felhasználására. Az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.

8.3. Miskolc Travel 2000 Kft egyes információkat összesített és feldolgozott formában szerződéses partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy azok a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat.  Miskolc Travel 2000 Kft  jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása stb.) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

8.4. Miskolc Travel 2000 Kft a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

9. A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

9.1. A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Miskolc Travel 2000 Kft-nek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

9.2. Miskolc Travel 2000 Kft fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Jogi Közlemény feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

10. Miskolc Travel 2000 Kft bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményt. A felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogi Közlemény feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

 

Útlemondási - letölthető PDF