Luxemburg

Országok részlete

Luxemburg Luxemburg - transparent

árak: - .

Országnév: Luxemburg

Ország teljes neve: Luxemburgi Nagyhercegség

Országkód: LU

Főváros: Luxembourg

Pénznem: euró

Pénznem rövidítés: EUR

Váltópénz: cent

Kontinens: Európa

Terület: 2586 négyzetkilóméter

Hivatalos nyelv: francia, német, luxemburgi

Népesség: 476200 fő

Telefonos hívószám: +352

Beutazási szabályok:

2008. január 1-jétől új nagyhercegi rendeletek szabályozzák Luxemburgban az EU tagállamok, köztük hazánk állampolgárainak, valamint a harmadik országból érkezőknek a nagyhercegségbe történő beutazását, ill. ott tartózkodását. Az új szabályozás mintegy 160 ezer, az országban élő külföldit érint, s lényege az alábbi : A) Az EU tagországai, köztük Magyarország, valamint az EGT egyes tagállamai (Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc) állampolgárai, ill. családtagjaik (függetlenül utóbbiak állampolgárságától) számára 2008-tól megszűnt az ún. bejelentkezési kötelezettség, amennyiben 3 hónapnál rövidebb időt kívánnak Luxemburg területén tölteni. B) A fenti kategóriákba tartozó azon állapolgároknak, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak a nagyhercegségben (munkavállalói, vállalkozói, tanulói, vagy egyéb minőségben) ez évtől nem kell tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtaniuk, ill. azt megújítaniuk, mivel ez a dokumentum megszűnik. Utóbbit felváltja az ún. regisztrációs tanúsítvány ('attestation d'enregistrement'), amelyet csak egy alkalommal kell kiváltani, s annak érvényességét nem kell meghosszabbítani. Az új dokumentum iránti kérelmet a nagyhercegségbe történt megérkezést követő 3 hónapon belül, a lakhely szerinti önkormányzati hivatalban kell benyújtani. C) A szabályozás további új eleme, hogy azok a 3. országból érkezett külföldiek, akik 5 évet legálisan, folyamatosan (az ideiglenes távollét ideje évente max. 6 hónap lehet) Luxemburgban töltöttek/töltenek, elnyerik az állandó tartózkodosi jogosultságot az ország területén. Ezen személyek külön kérelmet nyújthatnak be a Külügy- és Bevándorlási Minisztériumnak, amely az állandó tartózkodási engedélyt ('carte de séjour permanante') a kérelem benyújtásának hónapjában köteles kiadni. Ez a fajta, szimbolikus jelentőségű dokumentum az 'A' pontban jelzett polgárok családtagjai számára kerül kiadásra, s annak érvényessége 10 év. Az új dokumentumok (amelyek nem jelentik a luxemburgi állampolgárság megszerzését) gyakorlati bevezetéséig terjedő időszakban a korábban kiadott tartózkodási engedélyek változatlanul, a lejárat napjáig érvényesek. A 2008. január 1-je előtt beadott, tartózkodási engedélyre vonatkozó kérelmeket a hatóságok már az új rendszernek megfelelően bírálják el, tehát előbbiek egyenértékűek az új dokumentum ('regisztrációs tanúsítvány') iránti beadványokkal. Luxemburgi illetékesek szerint 2008. tavaszától már zökkenőmentesen zajlik az új típusú dokumentumok kiadása.

Védőoltások:

nincs kötelező

Kommunikáció jellemzői:

internet, telefon, mobil

Gazdaság:

Gazdasági fejlettsége kimagasló, a GNP/fő értéke már Svájc hasonló értékét is meghaladja. A banki és biztosítási tevékenységek nemzetközi szinten meghatározóak, amelyből a GDP-jének több mint 20%-a származik. A túlnyomórészt külföldi tulajdonú bankok által előállított profit az 1990-es évektől napjainkig több mint 20%-kal nőtt évi átlagban. A kedvező pénzügyi szabályozásoknak és adózási feltételeknek köszönhetően Európa vezető off-shore területe. A munkavállalók 1/3-a külföldi napi ingázó, naponta utazik ki az országból és tér haza. Nemzeti valutája: euró, korábban luxemburgi frank volt. GNP: 18, 76 USD. GDP/fő: 44 000 USD. A GDP szektorális megoszlása: mezőgazdaság: 1%, ipar: 30%, szolgáltatások: 69%. A világ vezető szolgáltatásexportőre. Áruimportjában az ásványi anyagok, nyersanyagok és energiahordozók vezetnek. Külkereskedelmi kapcsolatainak közel 90%-át az Európai Unión belül bonyolítja le. Betzdorfban székel az Astra telekommunikációs cég, amely Európa legkiterjedtebb szatellithálózatát üzemelteti.

Vallás:

római katolikus (95%). protestáns (1%), egyéb (4%)

Brüsszel Nagykövetség

Nagykövet: Hernyes Zoltán

Cím: 44, Avenue du Vert Chasseur 1180 Bruxelles

Telefon: (00)-(32)-(2)348-18-00 Ügyelet: 346-52-70

Fax: 347-60-28

E-mail: mission.bxl@kum.hu

Weboldal: http://www.mfa.gov.hu/emb/bxl

Luxemburgi Nagyhercegség Nagykövetsége - Bécs

Nagykövet:

Cím: 1180 Bécs, Sternwartestr. 81.

Telefon: +43 1 478-2142

Fax: +43 1 478-2144

E-mail: office@luxembourg.embassy.at

Weboldal:

Ünnepnapok:

Május 1: A munka ünnepe
Május 20: Ascension
Június 23: A Nagyherceg születésnapja

Augusztus 15: Assumption
November 1: Mindenszentek
December 25: Karácsony
December 26: Karácsony

Éghajlat:

Éghajlata főleg óceáni jellegű, kisebb mértékű kontinentális hatásokkal. Az évi átlaghőmérséklet 9 °C (január 0. °C, július 17. °C), az évi átlagos csapadékmennyiség 782 mm, a napos órák száma 1430.