Puerto Rico

Országok részlete

Puerto Rico Puerto Rico - transparent

árak: - .

Országnév: Puerto Rico

Ország teljes neve: Puerto Rico

Országkód: PR

Főváros: San Juan

Pénznem: USA-dollár

Pénznem rövidítés: USD

Váltópénz: cent

Kontinens: Észak- és Közép Amerika

Terület: 9104 négyzetkilóméter

Hivatalos nyelv: spanyol, angol

Népesség: 3916632 fő

Telefonos hívószám: +1787

Beutazási szabályok:

1. A vízummentes beutazás feltételei Az Amerikai Egyesült Államok vízummentességi programja (angolul: Visa Waiver Program) keretében 2008. november 17-től vízummentesen utazhatnak be az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok, ha a következő feltételek mindegyikének megfelelnek: 1. beutazásuk célja turizmus, látogatási vagy üzleti; 2. rendelkeznek érvényes, 2006. augusztus 28-át követően kiállított bordó színű (ún. elektronikus vagy biometrikus) útlevéllel; 3. tartózkodásuk időtartama nem haladja meg a 90 napot; 4. rendelkeznek érvényes, az Elektronikus Beutazás-engedélyezési Rendszerben kiállított beutazási engedéllyel (angolul: Electronic System of Travel Authorization, a továbbiakban: ESTA), melyet az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának ESTA honlapjára feljelentkezve kaptak (részletes tájékoztató lejjebb található); 5. rendelkeznek érvényes, állandó tartózkodási helyükre vissza-, illetve továbbutazásra szolgáló menetjeggyel (az elektronikusan foglalt menetjegyet ki kell nyomtatni és szükség esetén bemutatni); 6. rendelkeznek tartózkodásuk időtartamára érvényes utasbiztosítással; 7. szükség esetén igazolni tudják az egyesült államokbeli tartózkodási helyüket (szállásfoglalás vagy meghívólevél), továbbá tartózkodásuk anyagi fedezetét; 8. az Egyesült Államokból tervezett hazautazásuk napját útlevelük érvényessége még legalább hat hónappal meghaladja. Az érvényes vízummal rendelkezők továbbra is beutazhatnak az Egyesült Államokba az ESTA igénylése nélkül, a vízum érvényességi idején belül, függetlenül attól, hogy a vízum a régi (kék borítójú) vagy az új, biometrikus (bordó fedőlapú) útlevélben található. A beutazásra akkor is sor kerülhet, ha az érvényes vízum egy lejárt érvényességű kék színű útlevélben található akkor, ha a beutazni szándékozó rendelkezik érvényes elektronikus vagy biometrikus (bordó borítójú) útlevéllel (a lejárt, kék borítójú útlevelet ez esetben a beutazónak magával kell vinnie). Figyelem! A fentiektől eltérő, minden egyéb esetben továbbra is vízumot kell igényelni. Így például (a teljesség igénye nélkül): ha a tartózkodás tervezett ideje meghaladja a 90 napot; a munkavállalási vagy tanulmányi céllal az Egyesült Államokba utazni kívánóknak; újságíróknak, a filmforgatási szándékkal beutazóknak; régi típusú (kék útlevéllel) rendelkezőknek; akik az ESTA rendszeren keresztül elutasító választ kaptak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokba történő belépést nem garantálja sem az érvényes útlevél, sem az ESTA rendszerben beszerzett beutazási engedély. A tényleges belépés engedélyezéséről továbbra is az Egyesült Államok határátlépési pontjánál a bevándorlási tisztviselő dönt (részletes tájékoztató az USA-ba történő belépésről lejjebb található). Fontos! Az USA budapesti nagykövetsége honlapjának címe: angolul: http://www.usembassy.hu/ magyarul: http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ 2. Az Elektronikus Beutazás-engedélyezési Rendszer (ESTA) A vízummentes utazás keretében az Egyesült Államokba új típusú elektronikus vagy biometrikus (bordó borítójú) útlevéllel rendelkező, turizmus, látogatási vagy üzleti céllal belépni szándékozó, érvényes vízummal egyébként nem rendelkező állampolgárnak az Egyesült Államokba való utazás előtt elektronikus úton beutazási engedélyt kell kérnie az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (Department of Homeland Security) által üzemeltetett ún. Elektronikus Beutazás-engedélyezési Rendszerben (Electronic System of Travel Authorization, a továbbiakban: ESTÁ-ban). Az ESTÁ-t tranzitálás esetén is ki kell tölteni. Az ESTA kitöltését internetes csatlakozással nem rendelkező kérelmezők részére harmadik személy (például más családtag vagy utazási iroda) is elvégezheti. Az ESTÁ-t jelenleg angol, cseh, dán, holland, észt, finn, francia, német, izlandi, olasz, japán, norvég, portugál, spanyol, svéd és szlovén nyelveken lehet kitölteni. Az ESTA weboldal magyar nyelvű változata várhatóan még az év vége előtt elérhető lesz. Ideiglenesen rendelkezésre áll egy tájékoztató jellegű fordítás. Az ESTA lényegében internetes kérdőív, amelyet az utazás előtt bármikor, de legkésőbb az utazás kezdetét megelőző 72 órával kell kitölteni. A kérdőív elérhető a https://esta.cbp.dhs.gov címen. A kitöltést követően az automatikus és on-line rendszer néhány percen, illetve néhány órán belül visszaigazolja az elektronikus kérelmet. A rendszer vagy elfogadja (angolul: Authorization approved), vagy visszautasítja a kérelmet (angolul: Travel not authorized), vagy függő státuszt (angolul: Authorization pending) mutat. Ez utóbbi esetében 72 órán belül sakérelmező megkapja a végleges választ az elfogadásról vagy elutasításról. Ha a kérelem elutasításra kerül, az amerikai nagykövetségen kell vízumért folyamodni. Az Egyesült Államokba történő beutazásra ilyen esetben vízum beszerzése előtt nem kerülhet sor. Az ESTA vagy a vízum meglétét a repülőtéren a bejelentkezési pultnál (check-in) a légitársaság alkalmazottai ellenőrzik, és ha az egyesült államokbeli cél- vagy tranzitállomásra az utas nem rendelkezik ESTÁ-val és elektronikus vagy biometrikus útlevéllel (bordó borítójú útlevéllel) vagy vízummal és érvényes (kék, illetve bordó borítójú) útlevéllel, nem szállhat fel a repülőgép fedélzetére. Javasoljuk, hogy az utazók nyomtassák ki a beutazási engedélyt tartalmazó ESTÁ-t (az igazolási számot tartalmazó elektronikus iratot), hogy a reptéren a check-in során a légitársaság alkalmazottainak fel tudják mutatni. Az ESTÁ-ban személyes adatokat (családi és keresztnév, nem, születési hely és idő, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám), az útlevél adatait (érvényesség ideje, kibocsátás ideje, kibocsátó ország, útlevélszám), valamint az utazási információkat (légitársaság kódja, járat száma, a felszállás szerinti város), valamint az egyesült államokbeli tartózkodás címét kell megadni. Válaszolni kell továbbá egyes betegségekre (például gonorrhea, lepra, HIV, szifilisz, aktív tuberkolózis), kábítószer-függőségre, a büntetett előéletre vonatkozó kérdésekre, valamint nyilatkozni kell a munkavállalási szándékról. Az ESTA kérdések közül az egyik arra vonatkozik, hogy a kérelmezőnek korábban volt-e elutasított vízumkérelme. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagyobb eséllyel fogja a rendszer az ESTA kérelmüket elutasítani azoknak, akiknek korábban az amerikai vízumkérelmét is elutasították. Ebben az esetben vízumot kell igényelni. Az ESTA kitöltése jelenleg díjmentes. Az ESTA az útlevél érvényességi idejéig, de legfeljebb két évig érvényes. Amennyiben változás állna be az ESTÁ-ban megadott alábbi adatokban: e-mail cím, a telefonszám, a légitársaság és járatszám, a felszállás szerinti város, valamint az egyesült államokbeli tartózkodás cím, annyiban ezeket a rendszerbe történő újbóli bejelentkezéssel ? on-line - módosítani lehet. Ha az utas bármely más adata változna, úgy új ESTÁ-t kell kitöltenie. 3. A vízum igénylése Az Egyesült Államok törvényeinek értelmében az amerikai nagykövetség csak a honlapjáról letölthető elektronikus vízumkérő lap (EVAF) kitöltésével beadott vízumkérelmeket fogadja el. Az elektronikusan kitöltendő vízumkérelmek használatáról szóló döntés pontosabb és gyorsabb vízumkérelem-feldolgozást tesz lehetővé. Az elektronikus vízumkérő lapot és a vonatkozó instrukciókat a következő címen lehet elérni: http://hungarian.hungary.usembassy.gov/application_forms_in_hu.html. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy miután számítógépen kitöltötték a formanyomtatványt, azt ki kell nyomtatni és a kérelmezőnek magával kell vinnie az interjúra. A nyomtatványt angolul kell kitölteni; magyar fordítás is rendelkezésre áll a nagykövetség honlapján. Az új rendszer biztosítja a vízumkérő lapok teljes és pontos kitöltését, továbbá elősegíti a hatékonyabb vízumkérelem-feldolgozást és vízumkiadást a magyar állampolgárok számára. A vízumkérelem benyújtásának feltételeiről, módjáról részletes leírás található magyar nyelven, beutazási célonként, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének honlapján: http://hungarian.hungary.usembassy.gov/non_immigrant_visas.html Az ismertté vált esetek alapján megállapítható az, hogy a vízumkérelmek elutasításának leggyakoribb okai a következők: * a beutazni szándékozó magyar állampolgár előző alkalommal a megengedett időnél tovább tartózkodott az USA-ban; * a kérelmezett vízum típusa és a beutazás valós szándéka eltérő (pl. turista vízumért folyamodik, ugyanakkor valójában dolgozni vagy tanulni szándékozik az USA-ban); * nem tudja bizonyítani állandó lakóhelyéhez való erős kötődését (pl. nincs rendszeres jövedelme, munkanélküli stb.); * nem rendelkezik az USA-beli tartózkodáshoz szükséges megfelelő anyagi fedezettel. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy újsághirdetésben ismeretlen személy(ek) ?segítséget? szoktak ajánlani amerikai vízumügyek intézésével összefüggésben. A segítség meghatározott összeg ellenében hamis meghívólevél kiállítását jelentheti. Az ilyen meghívólevelet magában foglaló vízumkérelmeket az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége minden további mérlegelés nélkül elutasítja. Amennyiben a nagykövetség részéről a vízumkérelmet elutasítják, a kérelem újbóli benyújtására rendszerint leghamarabb egy év múlva kerülhet sor! Kivételes esetben a várakozási idő alól a nagykövetség konzuli részlege felmentést adhat, amennyiben a nekik címzett levélben a kérelmező röviden ismerteti az utazás célját, illetve megindokolja a kérelem egy éven belül történő újbóli benyújtásának szükségességét. 4. Fontos tudnivalók az Egyesült Államok területére történő belépésről Az ESTA vagy az érvényes amerikai vízum csupán arra adnak lehetőséget, hogy a külföldi állampolgár megjelenjen egy amerikai határátkelőhelyen, és bejelentse belépési szándékát. Ezért az amerikai bevándorlási hatóság a határon dönt a külföldi belépésének tényleges engedélyezéséről. Ekkor kerül sor az egyesült államokbeli tartózkodás időtartamának meghatározására, illetve engedélyezésére. A határon a bevándorlási hivatal munkatársa tűzi be az útlevélbe az utas által (a repülőgépen vagy az amerikai területre érkezés szerinti repülőtéri határállomáson) kitöltött és a felülbélyegzett I-94-es jelzésű beutazó lap megfelelő részét. Az e lapon található pecsét és bejegyzés jelzi, hogy az utas meddig tartózkodhat az Egyesült Államokban. A beutazó lapon szereplő határidőt pontosan be kell tartani, ellenkező esetben akár 3-10 évre is kitilthatják a túltartózkodót az USA területéről. Fontos, hogy a beutazó csak az ESTA (turizmus, látogatás, üzleti) vagy a vízum (tanulmányi, munkavállalói stb.) fajtájának megfelelő ideig és céllal tartózkodhat az országban. A bevándorlási tisztviselők különös figyelmet fordítanak minden olyan tényre, körülményre, ami illegális munkavállalási szándékra utalhat. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a külföldi a vízumkérelemben meghatározottól eltérő szándékkal érkezik, megtagadják a beléptetést, és visszafordítják. Erre utaló körülmény lehet különösen bizonyítványok, foglalkozás gyakorlásához szükséges eszközök, továbbá olyan okmányok birtoklása, amelyek valamilyen módon összefüggésbe hozhatók a munkavállalás lehetőségével. Belépéskor rendelkezni kell megfelelő anyagi fedezettel a tartózkodás időtartamára: meghívás esetén hivatalos meghívólevéllel, valamint a visszautazást biztosító repülőjeggyel. Nincs konkrétan megjelölt napi összeg, de a bevándorlási tisztviselő vizsgálhatja, hogy a beutazni szándékozó rendelkezik e a tervezett tartózkodás időtartamának megfelelő, ésszerűen szükségesnek tartott anyagi fedezettel. A bevándorlási hatóság abban az esetben is megtagadja a külföldi belépését, ha a visszautazásra szóló repülőjegy az engedélyezhető tartózkodás utáni időpontra szól. Belépésnél kérhetik a visszautazásra szóló repülőjegy felmutatását. A vízumot tartalmazó útlevélnek legalább a tervezett amerikai tartózkodás végéig kell érvényesnek lennie. A beutazó lap mellett vámáru nyilatkozat kitöltése is kötelező. 10 ezer dollár készpénznél nagyobb összeg bevitele esetén vámnyilatkozatot kell kitölteni. Tilos élelmiszer, növény USA-ba történő bevitele. US-VISIT program: Az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) által 2004. január 5-én bevezetett un. US-VISIT program (erről részletes tájékoztató található a www.dhs.gov/us-visit honlapon) követelményei szerint az USA nemzetközi repülőterein és kikötőiben az országba ideiglenes tartózkodási céllal belépni szándékozó külföldiek hagyományos idegenrendészeti ellenőrzését kiegészítették biometrikus adataik (digitális arcfénykép és tíz ujj lenyomatának) ellenőrzésével. Az intézkedés célja, hogy hatékonyabban azonosítani lehessen azokat a személyeket, akik veszélyt jelenthetnek az USA nemzetbiztonságára, előzőleg megsértették az amerikai bevándorlási szabályokat, vagy akik az USA-ban, esetleg más országban bűncselekményt követtek el. A biometrikus adatfelvétel gyakorlatát az USA valamennyi vízumkibocsátó nagykövetségén és konzulátusán alkalmazzák. Ahol már bevezették ugyanezt az ellenőrzést a külföldiek kiutazása vonatkozásában is, ott kötelező ezt alkalmazni, illetve abban részt venni. A biometrikus adatok rögzítése digitális kamerával és elektronikus ujjlenyomat leolvasóval történik a beléptetéskor, ami a korábbi ellenőrzési folyamatot néhány másodperccel hosszabbítja meg. Az intézkedés hatálya kiterjed az USA-ba nem bevándorló vízummal belépni szándékozó minden magyar állampolgárra. A Belbiztonsági Minisztérium közleménye szerint az a külföldi, aki belépéskor nem veti magát alá a biometrikus adatok ellenőrzésének, belépési szándékát önként visszavonhatja, és visszatérhet kiindulási országába; ellenkező esetben a bevándorlási hatóság az USA területéről visszafordítja. Az új biometrikus be- és kiléptetési rendszerrel kapcsolatos intézkedések alól kivételt képeznek az A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO 1-6 típusú vízummal rendelkezők, valamint a 14 év alatti és a 79 év feletti beutazók.

Víz minősége:

1,6%

Védőoltások:

diftéria-tetanusz, hepatitis A, hepatitis B, tífusz, veszettség

Látnivalók:

San Juan

Gazdaság:

Számottevő nyersanyagforrása nincs. Fő gazdasági ágazata az idegenforgalom és a mezőgazdaság. Főleg cukornádat, dohányt, kávét és gyümölcsféléket termesztenek. Ipara elsősorban mezőgazdasági termékeit dolgozza fel.

Vallás:

római katolikus, protestáns

Washington Konzuli hivatal

Nagykövet: Nemes Szabolcs

Cím: 3910 Shoemaker Street, NW, Washington D.C. 20008

Telefon: (00)-(1)-(202) 362-67-30

Fax: 966-8135, 686-6412

E-mail: consul.was@kum.hu

Weboldal:

Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

Nagykövet: Eleni Tsakopoulos Kounalakis

Cím: 1054 Budapest Szabadság tér 12.

Telefon:

Fax: (36-1) 475-4764

E-mail: infousa@usembassy.hu

Weboldal: http://hungarian.hungary.usembassy.gov/

Ünnepnapok:

 

Július 4: Nemzeti ünnep
 

Éghajlat:

Ez a trópusokon fekvő ország elmondhatja magáról, hogy az időjárása egész évben stabil; a hőmérséklet 28°C körül mozog.