Románia

Országok részlete

Románia Románia - transparent

Kínálunk 29 szállás lehetőséget árak: 7 500 Ft - 134 900 Ft.

Régió:

Országnév: Románia

Ország teljes neve: Románia

Országkód: RO

Főváros: Bukarest

Pénznem: román lej

Pénznem rövidítés: RON

Váltópénz: bani

Más, elfogadott pénznemek: forint, euró

Kontinens: Európa

Terület: 238391 négyzetkilóméter

Hivatalos nyelv: román

Egyéb beszélt nyelvek: magyar

Népesség: 21680974 fő

Telefonos hívószám: +41

Beutazási szabályok:

Magyar állampolgár hat hónapon belül 90 napra vízummentesen utazhat Romániába. Ha az első belépés alkalmával felhasználásra kerül a 90 nap, a belépéstől számított hat hónap lejártáig ismételten csak vízummal lehet beutazni. Az útlevélnek a tervezett beutazás napjától számított hat hónapig kell érvényesnek lennie.

Vámszabályok:

Románia EU-tagsága révén a határállomásokon formális vámellenőrzés nincs.

Víz minősége:

Iható

Védőoltások:

Nincs kötelező oltás

Kommunikáció jellemzői:

Internet, Telefon, KábelTV, Posta

Látnivalók:

Néphagyományok, népművészet kinyit Magyarvistai népviselet (Kalotaszeg)Kalotaszeg Bogártelke, Györgyfalva, Magyarvista: élő népviselet Inaktelke, Nyárszó: népi lakóházak Mákófalva: népi lakóházak, Kovács Pali Ferenc bútorfestő műhelye Székelyföld Székelykapu Makfalva fazekasfalu Gyulakuta: gyulakutai csipke Nagykend: kukoricaháncs-művészet Székelyvécke: népi lakóházak Parajd: Szekeres Lajos fafaragóműhelye Korond: Székelyföld legjelentősebb fazekasközpontja Sóvárad: népi lakóházak Máréfalva: a régi galambdúcos székelykapukban leggazdagabb székelyföldi falu Borospatak: gyimesi csángó skanzen Apáca: kopjafás temető Torockó: népi lakóházak Moldva Gorzafalva: Aszalós Viktor keramikus műhelye, kerámiavásár Múzeumok, kiállítóhelyek Parajd: Kápolna a Sóbányamúzeumban A csíkszeredai Mikó vár a Csíki Székely Múzeum otthona Kézdivásárhely: A székelyföldi falvak népviseletét bemutató babák a Babamúzeumban Kalotaszeg Bánffyhunyad: Néprajzi Múzeum Tordaszentlászló: Kalotaszegi Tájház és Múzeum Inaktelke, Kalotaszentkirály,Magyar gyerőmonostor, Méra tájháza Mezőség Szék: tájház Válaszút: a Kallós Zoltán Alapítvány népművészeti gyűjteménye Székelyföld Marosvásárhely: Kultúrpalota (művészeti és helytörténeti múzeum), Néprajzi Múzeum, Teleki Téka, Nagy Imre Képtár Makfalva: Dósa-udvarház magyar néprajzi múzeum Nyárádszentsimon: tájház Kibéd: Seprődi János Múzeum és tájház Parajd: Sóbányamúzeum, falumúzeum történelmi kiállítással, Áprily Lajos-emlékház Székelyudvarhely: Haáz Rezső Múzeum helytörténeti és néprajzi kiállítás, Szejkefürdői székelykapu-múzeum Lövéte: tájház Szentlélek: Szentléleki falumúzeum Székelykeresztúr: Molnár István Múzeum történeti és néprajzi gyűjtemény Kőrispatak: Szalmakalap Múzeum Farkaslaka: Tamási Áron szülőháza emlékkiállítás Bögöz: tájház Szentegyháza: néprajzi kiállítás Gyergyószentmiklós: Márton Áron emlékkiállítás, Tarisznyás Márton Múzeum néprajzi kiállítás Gyimesbükk néprajzi kiállítás Csíkszereda: Csíki Székely Múzeum, Nagy Imre-galéria.Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum Kisbacon: Benedek Elek sírja és emlékháza Kézdivásárhely: babamúzeum Zágon: Mikes Szentkereszty-kúria a Mikes Kelemen emlékkiállítással, Kiss Manyi emlékszoba Csomakőrös: Kőrösi Csoma Sándor emlékszoba Bereck: Gábor Áron-emlékház állandó kiállítással Csernáton: Haszmann Pál Néprajzi Múzeum Kovászna: Kádár-ház állandó kiállítás Hídvég: emlékszoba a földvári haláltábor áldozatairól Fehéregyháza: Petőfi-múzeum Négyfalu: Néprajzi múzeum a hétfalusi csángók múltjáról Bólya: Bolyai-emlékszoba Szászsebes: Szapolyai-ház történelmi kiállítás Partium Nagybánya: Képzőművészeti Múzeum Misztótfalu: Misztótfalusi Kis Miklós Emlékház Nagyvárad: Ady Endre Emlékmúzeum Nagyszalonta: Arany János emlékmúzeum Érmindszent: Ady-kúria Ady Endre emlékkiállítás Szalacs: magyar néprajzi kiállítás Tenke: természettudományi kiállítás a Fekete-Körös vidékéről magyar-román feliratozással Temesvár: Forradalom Emlékmúzeuma Turisztikailag, művészetileg jelentős templomok: Kolozsvár: Szent Mihály-templom A bánffyhunyadi református templom Magyarvalkó református temploma Aranyosgerend: református istentisztelet Székelyderzs: freskórészlet (világörökség!)Kolozsvár Szent Mihály-templom Farkas utcai református templom Piarista templom Kétágú templom Kakasos templom Kolozsmonostori apátság Kalotaszegi templomok Bábony Kós Károly tervei alapján 1935-ben felújított templom a régi templom festett kazettás mennyezetével (18. század)Bánffyhunyadi templom: a 13. században épült református templom festett kazettás mennyezettel Bogártelke 16. századi református temploma, festett kazettás mennyezettel Farnasi gótikus templom, festett kazettás mennyezettel és szószékkel gyerővásárhelyi templom: az új építésű templomban a régi templomból való a 16. századi Gyerőfy-címeres sírkő, festett mennyezet (1752)jákótelki templom: gótikus stílusú református templom Kajántó: római katolikus temploma a 12. századból kalotadámosi templom: 13. századi, fazsindelyes református templom festett kazettás mennyezettel kalotaszentkirályi templom: 13. századi református templom Ketesd Kós Károly tervei szerint átépített 13. századi templom festett kazettás mennyezettel körösfői templom: református templom festett kazettás mennyezettel magyarbikali templom: református temploma (1402) festett kazettás mennyezettel Magyarfenes: 13. századi templomában 14. századi freskók magyargyerőmonostori templom: Kalotaszeg legrégibb temploma Magyar kiskapus: 13. századi református templom festett kazettás mennyezettel magyar valkói templom: román kori templom festett kazettás mennyezettel magyarvistai templom: 13. századi református templom festett kazettás mennyezettel Magyarzsombor 15. századi református temploma festett kazettás mennyezettel, faragott szószékkel Méra: 13. századi református templom Nádasdaróc 14. századi református temploma, festett kazettás mennyezettel Nagypetri 13. századi református temploma festett kazettás mennyezettel nyárszói templom Szászfenes: 14. századi gótikus stílusú római katolikus templomTüre: református templomMezőség Dés: gótikus református templomSzék: református templomMezőcsávás: a református templom haranglábaAranyosszék aranyosgerendi templomaranyosgyéresi református templomaranyosegerbegyi református templomSzékelyföld Marosvásárhely: református vártemplomSzékelyudvarhely: Szent Miklós templom, Ferences templom (?Barátok temploma?)Csíkszereda: Új katolikus plébániatemplom (Makovecz Imre tervezte), Csíksomlyói kegytemplom és kolostor Barót: Katolikus erődtemplom Bibarcfalva: gótikus református templom Bögöz: Nevezetessége a 14. században épült református templom kazettás famennyezettel.Bölön: unitárius erődtemplom Dálnok: református templom Egrestő: középkori református templom harangtoronnyal Énlaka: unitárius templom 17. századi kazettás mennyezettel és rovásírásos emlékkel Erdőszentgyörgy: gótikus református templom kazettás mennyezettel és reneszánsz szószékkel Gelence: Szent Imre templom 14. századi freskókkal, 17. századi reneszánsz kazettás mennyezettel Gyulakuta: gótikus, kazettás mennyezetes református templom Kézdiszentlélek: katolikus erődtemplom Marosludas: Református és római katolikus templomok Nagyajta: Unitárius templomerőd Radnót: református templom Székelyderzs: unitárius erődtemplom (világörökség)Szentdemeter: gótikus katolikus templom Dél-Erdély Gyulafehérvár: érseki székesegyház Fogaras: Református templom Kerc: 13. századi cisztercita apátság romjai Küküllővár: református templom Marosszentimre: református templom Szászváros: 15. századi református templom Temesvár: Szent György székesegyház Partium és Bánság Nagyvárad: Szent László templom, püspöki székesegyház Temesvár: katolikus dóm Ákos: román stílusú református templom Albis: román stílusú református templom Bihardiószeg: református templom Kaplony: Ybl Miklós által tervezett katolikus templom Kovászi: gótikus templomrom Magyarremete: román stílusú templom Szent László freskókkal Mezőtelegd: gótikus református templom középkori freskókkal Nagybánya: református templom Szatmárnémeti: Református Láncos Templom Szalárd: gótikus református templom 15. századi freskókkal Tamáshida: középkori román stílusú templom romjai Csángóföld Pusztina: katolikus templom Várak, erődök: Léta vára (Kalotaszeg)Kalotaszegi várak: Sebesvár vára, Almási vár, Egeres vára, Léta vára, Gyalui várKolozsvár: Szabók bástyája, Fellegvár Marosvásárhelyi vár (benne várostörténeti kiállítás)Székelyudvarhely: Székelytámad-vár Gyimesbükk: a Rákóczi-vár romjai Csíkszereda: Mikó vár Segesvár történelmi központja (segesvári vár)Szászkézd: a szászkézdi vár romjai Fogarasi vár Gyulafehérvári vár Déva vára Vajdahunyad vára - a Kárpát-medence legnagyobb várkastélya Torockószentgyörgy várromja Nagyváradi vár Világos várromja Solymosvár várromja Várasfenes: Bélavár romjai Kastélyok: A zágoni Mikes-Szentkereszty-kúria Bethlen: Bethlen-kastélyok Bonchida: Bánffy-kastély aranyosgerendi kastély Radnót: Kornis-Rákóczi-Bethlen-kastély Marosvécs: Teleki-kastély Erdőszentgyörgy: Rhédey-kastély Gyergyószárhegy: Lázár-kastély Dálnok: Berczási-kúria és arborétum Torja: Apor-kastély Zágon: Mikes-Szentkereszty-kúria Keresd: Bethlen-kastély Küküllő vár: Bethlen-kastély Koltó: Teleki-kastély és múzeum Nagykároly: Károlyi-kastély Zsibó: Wesselényi-kastély és arborétum Köztéri szobrok és emlékművek, temetők: Marosvásárhely: Bolyaiak szobra Érmihályfalva 1956-os emlékmű Szobrok, emlékművek Kolozsvár: Mátyás király emlékműve, Fadrusz János műve, az egyik legszebb magyar lovasszobor, a Kolozsvári testvérek Szent György lovasszobrának másolata Marosvásárhely: Székely vértanúk, Bernády György polgármester, a Bolyaiak szobra, Borsos Tamás városbíró és Kőrösi Csoma Sándor, II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor szobrai.Székelyszentistván: Szent István király mellszobra Szászrégen: Márton Áron püspök szobra Székelyudvarhely: Tamási Áron, Benedek Elek, Márton Áron, a székely katona (?Vasszékely?) szobra. Az Emlékparkban Csaba királyfi, a nagy erdélyi fejedelmek, valamint Orbán Balázs szobra láthatók.Csíkszereda: Domokos Pál Péter szobra Sepsiszentgyörgy: 1848-as oroszlános emlékmű Kézdivásárhely: Gábor Áron szobra, Márton Áron püspök szobra Torja: emlékpark Apor Péter szobrával, valamint Szörtsey Elek és Ábrahám Árpád 1956-os mártírok emlékművével Bereck: Gábor Áron szobra Gelence: Márton Áron mellszobra Madéfalva: a madéfalvi veszedelem emlékműve Barcaföldvár: az 1944-es haláltábor emlékműve Fehéregyháza: Petőfi Sándor és Bem József szobra Apáca: Apáczai Csere János szobra, Bartalis János kopjafája Bólya: Bolyai János szobra Koltó: Teleki-kastély és múzeum, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobra Máramarossziget: Leövey Klára emlékoszlopa és sírja Nagykároly: Petőfi-szobor, Kaffka Margit szobra Sződemeter: Kölcsey Ferenc szobra Zilah: Wesselényi Miklós szobra (Fadrusz János alkotása)Nagyvárad: Szent László szobor, Szigligeti Ede szobra Nagyszalonta: Kossuth Lajos szobra Érmihályfalva: Bocskai István mellszobra, a XX. század hőseinek és áldozatainak emlékműve, az 1956-os "Érmihályfalvi csoport" emlékműve Bihardiószeg: Kossuth-szobor, Bocskay-szobor Hegyközszentimre: Szent Imre szobor a szent halálának feltételezett helyén Arad: Szabadság-szobor, az aradi vértanúk emlékműve Temetők Házsongárdi temető marosvásárhelyi református temető Apáca, Erdőfüle, Vargyas : kopjafás temető Fesztiválok, kulturális és vallási események

Gazdaság:

Románia éléskamrája a Havasalföld. Mezőgazdaságának legfőbb terménye a búza és a kukorica. A kukoricát emberi étkezésre is felhasználják. Kukoricatermesztése Európában az elsők között van. Az ipari növények közül a napraforgó termesztése világviszonylatban is jelentős. Moldova szőlő- és bortermelése híres. Kitűnő minőségű borait exportálják. Korai zöldségeit (paradicsom, paprika) Nyugat-Európa piacaira szállítják.

Vallás:

a román állampolgárok többsége (87%) a Román Ortodox Egyház tagja

Nagykövet:

Cím: 70202, Str. Jean-Louis Calderon 63-65. Bucurest

Telefon: (40)(1) 311-15-42, 311-00-62, 312-00-73

Fax: (40)(1) 312-04-67

E-mail: hunembro@ines.ro

Weboldal: hungaryemb.ines.ro/

Nagykövet:

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 72.

Telefon: 384-0271

Fax: 384-5535

E-mail: postmaster@roembud.axelero.net

Weboldal: www.mae.ro

Ünnepnapok:

 

Január 1: Újév
December 25: Karácsony
December 26: Karácsony

 

Éghajlat:

Az ország nyugati részén az éghajlat nedves kontinentális, a Kárpátokon túl és a vonulatok közötti medencékben pedig száraz kontinentális. A belső tájakon gyakori az aszály. A Kárpátok éghajlata a hegyvidék magassága szerint változik

 

 

Keresések eredményei
Értékelés:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
7 500 Ft -tól
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-12-09 1 nap Önellátás autóbuszautóbusz 7 500 Ft Részlet
 2018-12-16 1 nap Önellátás autóbuszautóbusz 7 500 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-12-01 1 nap Önellátás autóbuszautóbusz 8 500 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-13 1 nap Önellátás autóbuszautóbusz 8 900 Ft Részlet
Értékelés:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
22 500 Ft -tól
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-20 2 nap Reggeli autóbuszautóbuszBudapest 22 500 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-05 3 nap Félpanzió autóbuszautóbusz 34 990 Ft Részlet
Értékelés:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
37 500 Ft -tól
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-12-07 3 nap Félpanzió autóbuszautóbusz 37 500 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-19 3 nap Reggeli autóbuszautóbuszBudapest 39 500 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-09-28 3 nap Reggeli autóbuszautóbuszBudapest 39 900 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-27 2 nap Félpanzió autóbuszautóbusz 41 895 Ft Részlet
Dátum Utazás időtartama Ellátás Közlekedés Ár
 2018-10-05 3 nap Félpanzió autóbuszautóbusz 42 300 Ft Részlet
 2018-10-20 3 nap Félpanzió autóbuszautóbusz 42 300 Ft Részlet

egyéb ajánlatok >