Végfelhasználói nyilatkozat

Végfelhasználói nyilatkozat

 

Szolgáltatást igénybe vevő cég adatai

Cégnév

 

Cégjegyzékszám

 

Adószám

 

 

Jelen nyilatkozattal igazolom, hogy a Miskolc Travel Kft-nél (Adószám: 12477902-2-05 Cg: 05-09-008300) általam megrendelt, és a következőkben részletezett utazásszervezési szolgáltatást:

 

Utazás pozíció száma

 

Utazás megnevezése

 

Utazás helyszíne

 

Utazás kezdete

 

Visszaérkezés napja

 

Létszám

 

 

A 2007. évi CXXVII. Törvény 206§ (1) ca) szakasza szerint saját nevemben és saját javamra veszem igénybe, nem hárítom át ill. nem értékesítem tovább harmadik félnek, azaz végső fogyasztóként járok el.

 

 

Miskolc, 20..................... ............................................................

Cég képviselője és pecsét

 

 

A végfelhasználói nyilatkozatot a cég jegyzésére jogosult személy, vagy az általa adott meghatalmazással más alkalmazott teheti meg.

A végfelhasználói nyilatkozatot a rendeléssel egyidejűleg kérjük kitöltve, aláírva átküldeni faxon, vagy szkennelve emailen!